<div class="rte ">
<p>Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminem „Użytkownik” określona jest osoba korzystająca z serwisu multo.pl a „Administrator” – administrator danych osobowych określony poniżej. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.<br /><br />1. Administratorem danych jest firma FHU Wista Damian Wilamowski z siedzibą w Gdańsku przy ul Wały Jagiellońskie 80-887, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:583-255-56-85, prowadzącego sklep internetowy multo.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z administratorem poprzez formularz kontaktowy oraz  kontakt@multo.pl lub +48.583011077.<br /><br />2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane są przetwarzane w sposób należyty i staranny.<br /><br />3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).<br /><br />4. Dane Użytkownika otrzymujemy od Ciebie podczas zakładania konta, składania zamówienia, wysyłania zapytań do obsługi sklepu.<br /><br />5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:<br /><br /></p>
<ul>
<li>    umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z multopl, w tym dokonywania zakupów i płatności za towary kupione w sklepie;</li>
<li>    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);</li>
<li>    marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);</li>
<li>    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).</li>
<li>    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).</li>
</ul>
<p><br />Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.<br /><br />6. Dodatkowo jeśli  się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:<br /><br /></p>
<ul>
<li>    zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;</li>
<li>    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;</li>
<li>    wysyłania newslettera z ofertami,  czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.</li>
</ul>
<p><br />Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.<br /><br />Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.<br /><br />7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować brakiem możliwości realizacji umowy zakupu. Uzyskanie możliwości zakupu Towarów w sklepie multo.pl jest możliwe poprzez założenie konta lub bez konta ale w celu realizacji Administrator może wymagać podania następujących danych:<br /><br /></p>
<ul>
<li>    imię;</li>
<li>    nazwisko;</li>
<li>    numer telefonu komórkowego;</li>
<li>    adres kontaktowy (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, województwo, kod pocztowy, kraj);</li>
<li>    adres E-mail;</li>
<li>    numer NIP;</li>
<li>    nazwę firmy.</li>
</ul>
<p><br />Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne<br /><br />8. Wszystkie prawa Użytkownika wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz bycia "zapomnianym", Administrator gwarantuje przestrzegać.<br /><br />Między innymi:<br /><br />- prawo do wniesienia:              <br /><br />    sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;<br />    sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);<br />    uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów sklepu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;<br /><br />- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych które podlegają przetwarzaniu przez Administratora<br /><br />- prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;<br /><br />- prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a sklep nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;<br /><br />- prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;<br /><br />- prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych<br /><br />    jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;<br />    jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;<br />    jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;<br />    jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.<br /><br />Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez kontakt z Administratorem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.<br /><br />Użytkownik ma  prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).<br /><br />9. Dane osobowe Użytkownika udostępniamy firmom z którymi współpracujemy w celu realizacji zakupu dokonanego przez Użytkownika, w szczególności:<br /><br />- dostawca serwera;<br /><br />- dostawca poczty elektronicznej;<br /><br />- firmy kurierskie obsługujące wysyłki zamówień;<br /><br />- dostawcy rozwiązań płatności elektronicznych.<br /><br />W celu zapewnienia prawidłowego działania formularzy na stronie homebeer.pl i zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na sklepie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP<br /><br />10. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:<br />a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)<br />b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi<br />c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);<br />d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,<br />e) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,<br />f) statystycznych i archiwizacyjnych.<br />Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych multo.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.<br /><br />W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.<br /><br />11. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.<br /><br />12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.<br /><br />Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />PLIKI COOKIES<br /><br />Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:<br /><br /></p>
<ul>
<li>    sesji Użytkownika,</li>
<li>    ostatnio oglądanych produktów,</li>
<li>    oddania głosu w ankiecie.</li>
</ul>
</div>